Teerisuo, Puolanka, Kainuu

KARTTA: Teerisuo Karttapaikalla

Kainuun vaarajakson tyvellä sijaitsee 19,4 hehtaarin Teerisuon suojelualue, joka saatiin lahjoituksena Luonnonperintösäätiölle vuonna 2019. Se on nimensä mukaisesti teerien asuinaluetta. Murtoperän länsipuolella sijaitsevan Teerisuon maisemaan niitto ei ole voimakkaasti vaikuttanut, sillä alue oli alun perinkin avosuota. Se on maisemallisesti kaunis pieni aapasuo, jonka itäpuolella häämöttävät Äylönvaaran ja Välivaaran silhuetit.

Suoniityt, jollaista Teerisuo edustaa, on arvioitu perinneluontotyyppeinä äärimmäisen uhanalaisiksi.