Tulijoki, Puolanka

KARTTA: Tulijoen metsäalue kansalaisen karttapaikalla

Tulijoki on tunnelmallinen kangasmetsien ja rämeiden luonnehtima reilun 55 hehtaarin metsäalue Puolangan Nalkin kylässä. Siihen sisältyy runsaat puolitoista kilometriä tammukkapurona tunnetun, kirkasvetisen Tulijoen rantaa. Luonnonperintösäätiö osti tämän luonnonarvoiltaan monipuolisen alueen keväällä 2014, jolloin se oli avohakkuu-uhan alainen. Elokuussa aluetta täydennettiin parin hehtaarin lisäostolla ranta-alueelta.

Tulijoen alueesta vajaa puolet on rämettä, puolet kangasmetsää ja korpia muutama hehtaari. Rämeillä hallitsevat männyt ja kankailla etupäässä kuuset. Näillä havupuiden vallitsemilla aloilla runsas neljännes metsästä on yli 130-vuotiasta, vanhimmissa osissa jopa 160-vuotiasta. Tulijoen metsässä viihtyvätkin vanhan metsän linnut: puukiipijä, pohjantikka ja kuukkeli.

Metsissä on kauttaaltaan sekapuuna melko paljon koivuja ja haapoja, myös metsien rakenne on etupäässä luontainen. Lahopuuta on muodostunut sinne tänne jo tuntuvasti. Sekä itä- että länsilaidan tuntumassa on vuosituhannen taitteessa avohakattu ala.

Metsäalueen luontoa monipuolistaa sen sijainti tammukkapurona tunnetun Tulijoen rannalla. Joki on noilla main parhaimmillaan – hiekkapohjainen ja kirkasvetinen.

Joen eläimistöön kuuluu majava, jolla on Tulijoen metsäalueen kohdalla joessa kaksi patoa ja asuttu pesäkeko. Padoillaan majava on tuottanut runsaahkosti lahopuuta. Itäpäässä on hieman laajempi tulvaluhta, jossa on kuolleita puita. Joella on havaittu myös saukon jälkiä.

Suomi100-suojelukampanja vahvisti Tulijoen rauhoitusta: valtio suojeli vuoden 2018 alussa säätiön alueen länsipuolelta Pienjoen ja Vesikkopuron väliltä noin seitsemän hehtaaria.

Tulijoki oli ostohetkellä Luonnonperintösäätiön 46. suojelualue.

Kuva: Anneli Jussila.

Tue soidensuojelua liittymällä Suokummiksi Pohjanmaan kampanjaan!

Osta pala Tulijokea!

Kuvagalleria