Tervavaara, Nurmes

KARTTA: Tervavaaran metsä kansalaisen karttapaikalla

Tervavaara on 45 hehtaarin kokoinen metsäalue, jonka Luonnonperintösäätiö osti Nurmeksen seurakunnalta joulukuussa 2005. Paikalliset asukkaat ja luonnontutkijat olivat pitkään vastustaneet hakkuita, joita seurakunta oli suunnitellut alueelle. Tilanne ratkesi, kun säätiö onnistui Timo Kujalan huomattavan lahjoituksen avulla hankkimaan metsän suojeltavaksi.

Tervavaaran metsä on luonnontilaisen kaltainen eli suojelukohteena hyvin arvokas; alueelle on keskittynyt Suomen alkuperäisluonnon keskeisiä piirteitä. Puusto on havupuuvaltaista ja järeää, mutta joukossa on myös suuria haapoja ja koivuja.

Suhteellisen suuren rauhaan jätetyn pinta-alan ansiosta Tervavaaran alueella on useita liito-oravan ja metson elinpiirejä, samoin siellä ovat saaneet turvapaikan kuukkeli ja pohjantikka. Metsän sisällä on luonnontilainen Viulukkalampi, johon loppukesästä 2008 muutti majava nostaen lammen järveksi. Majavan ansiosta lahopuun määrä alueella entisestäänkin lisääntyy.

Kuva: Keijo Luoto.

Tervavaaran metsälahjakortilla ilahdutat lähimmäisiäsi!

Osta pala Tervavaaraa!

Kuvagalleria

tervavaara