Kynnepää, Lohja

Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö

Kynnepää kartalla

Puolentoista hehtaarin Kynnepää edustaa metsäympäristöä, jossa monimuotoisuus on huipussaan Suomen oloissa. On kyse eräänlaisesta kotoisesta monimuotoisuuden hotspot-alueesta.

Kynnepään lehto sijaitsee hemiboreaalisella vyöhykkeellä Lohjansaaressa, jonka viljavilla mailla on jäljellä vielä runsaasti lehtokuvioita. Kuuluisa Paavolan tammi sijaitsee puolentoista kilometrin päässä etelän suuntaan ja Karkalin luonnonpuisto on viiden kilometrin päässä salmen takana.

Kynnepään metsä on pääosin tuoretta, runsasravinteista ja kuivaa lehtoa, jossa on ylispuustona jaloja lehtipuita. Lehtipuista koostunut alikasvos on paikoin niin tiheää, että kenttäkerros lähes puuttuu. Kaksijakoinen rakenne saattaa olla seurausta jossain vaiheessa loppuneesta metsälaidunnuksesta. Myyjän mukaan alueella ei ole tehty metsänhoitotoimenpiteitä ainakaan neljäänkymmeneen vuoteen.

Alueelta löytyy järeitä tammia ja vaahteroita, pähkinäpensaita sekä runkomaisia saarnia siellä täällä.  Lahopuuta alueella on ehkä viidestä kymmeneen kuutiota hehtaarilla. Kynnepään lehtopensaita ovat lehtokuusama, taikinamarja ja herukka. Kenttäkerroksessa kasvaa kieloa, sinivuokkoa ja mustakonnanmarjaa. Omenapuu, mahonia sekä keltamoesiintymä kertovat aikoinaan paikalla olleesta talosta, josta ei ole enää mitään jäljellä. Kynnepään ohi kulkevan tien varrella kasvava tummatulikukka on sekin vanhan asutuksen ilmentäjälaji.

Suojelualueen mielenkiintoinen nimi Kynnepää viittaa kynäjalavan kansanomaiseen nimitykseen.

Osta pala Kynnepäätä!

Kuva: Mikko Hovila

Kuvagalleria

Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö
Kynnepää Suojelualue Luonnonperintösäätiö