Riihikosken metsä, Salo Kiikala

KARTTA: Riihikosken metsä kansalaisen karttapaikalla

Häntälän notkot ovat Rekijoen tunnetuinta perinneympäristöä. Myös joen alajuoksulla, Kiikalan kunnan Isohuhdan kylässä, joen savensameaa uomaa reunustavat niityt ja vanhat laidunmaat. Ylempänä näkyy metsänreuna, korkea ja tuuhea. Siitä alkaa Riihikosken metsä, kymmenen hehtaarin suojelualue, jonka Luonnonperintösäätiö osti vuonna 2004.

Säätiö hankki Riihikosken metsälle luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituksen, mutta lisäksi metsä ja läheiset niityt ovat osa Rekijoen Natura-aluetta. EU:n suojelualueohjelmaan lukeutuminen ei kuitenkaan olisi riittänyt turvaamaan metsää täydellisesti: esimerkiksi hakkuita ei olisi kielletty kokonaan. Vaara kuitenkin hälveni, kun Luonnonperintösäätiö osti alueen, sillä luonnonsuojelulain nojalla rauhoitus toteutettiin ehdottomana.

Riihikosken metsä sijaitsee länteen avautuvassa mäenrinteessä. Kuusi on valtapuulaji, mutta siellä täällä nousee jämerä honka. Yllättäen kulkija kohtaa myös pieniä harmaaleppämetsiköitä. Maasto on lähes kauttaaltaan lehtomaista kangasta ja erilaisia lehtoja, ja aluskasvillisuutena esiintyy vaateliastakin lajistoa.

Saviperäistä rinnettä uurtavat syvät purolaaksot, joiden rinteillä katajien katveessa kasvaa peurankelloja ja metsäruusua.

Kuva: Mikko Hovila.

Anna lahjaksi pala Riihikosken ikimetsää!

Kuvagalleria

riihikoski